Met de kracht van mensen SAMEN verder


Op donderdag 21 april vindt een werkbezoek plaats aan twee Brabantse bewonersinitiatieven. Het betreft de Coöperatieve Vereniging “Tot uw dienst” in Lieshout, zij hebben zelf zorgprofessionals in dienst, en de Dorpscoöperatie “Lierop Leeft” in Lierop. Zij hebben een eigen dorpsondersteuner. Twee zeer Read more…


Zoek je voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie?  Ruim 1.900 casussen wereldwijd nu in het Nederlands binnen handbereik. Participedia.net is een wereldwijde kennisbank met voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie. Een internationaal netwerk van onderzoekers, onderwijzers, praktijkmensen en Read more…


Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst Hoe krijgen we straks de zorg en aandacht die we nodig hebben? “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”: de titel voor het nieuwe coalitieakkoord. Laat dat nu precies zijn waar onze werkbijeenkomst op 26 Read more…


September 2021 is de Maand van de Duurzame Doorbraak. Tal van burgers, bedrijven en organisaties bundelen hun krachten. Te beginnen op Duurzame Dinsdag 7 september met de Duurzame Troonrede en de uitreiking van lintjes en prijzen. De komende weken laten Read more…


Traject Energieke Gemeenten Zeeland Na de voorbereidingen in 2019 is in voorjaar 2020 de uitvoering van het Traject Energieke Gemeenten daadwerkelijk van start gegaan. ZeelandBruist speelt hier een zeer actieve rol in: Sonja Nossent treedt op als algemeen procesbegeleider en Read more…


Het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning Oosterschelderegio’ is in maart 2021 afgerond. ZeelandBruist verzorgde de procesbegeleiding. Mede door de inzet van ZeelandBruist heeft het project veel concrete resultaten opgeleverd waarmee men in het veld verder kan werken. Zoals onder andere het online interactief Read more…


ZeelandBruist werkte in 2020 met NLZVE aan de inventarisatie van bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen. Ze worden zichtbaar gemaakt op de landelijke Initiatievenkaart. Er is een enquête waardoor de initiatieven beter in beeld worden gebracht. En er is de Read more…


ZeelandBruist kijkt terug op heel wat jaren samenwerking met vele mensen en organisaties in Zeeland. Jaarverslagen hebben al die activiteiten nooit opgeleverd… tot nu toe. De oprichting van de Coöperatie ZeelandBruist U.A. op 26 maart 2019 verplicht ons nu tot Read more…


Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio is in 2019-2020 namens 7 gemeenten trekker en uitvoerder van het Koploperproject Cliëntondersteuning Oosterschelderegio, dat door het Ministerie van VWS wordt gefinancierd. Vooral vanuit WMO, WLZ en zorgverzekeringen worden formele cliëntondersteuners gefinancierd. Daarnaast hebben veel organisaties Read more…


“Het spelen van Het Nieuwe Samenspel geeft een moment van reflectie, overzicht, versterking van de betrokkenheid op de doelstelling van ReimersWork en op elkaar. De bereidheid om te doen wat nodig is, neemt toe.” In Reimerswork werken werkgevers, zorg, GR Read more…