Met de kracht van mensen SAMEN verder

Leefbaarheid

Minor Fit for the Future

In 2019 heeft ZeelandBruist bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Minor Fit for the Future, een onderwijsaanbod van de HZ University of Applied Sciences. Deze richt zich op professionals in het werkveld (zoals gemeenten, GGD, welzijnsorganisaties), die competenties willen verwerven om een rol als ‘Facilitator of change’ te vervullen in maatschappelijke opgaven waar hun organisaties voor staan en waar zij zelf aan meewerken. Er is in co-creatie met enkele HZ-medewerkers en zzp-ers meegedacht over het gedachtengoed, de opzet en uitvoering van de Minor en er is meegewerkt aan de uitvoering van workshops en intervisiesessies. Deze activiteiten lopen door in 2020.

MAEX Zeeland

ZeelandBruist is een partner van de Maatschappelijke AEX-Index, een platform voor burgerinitiatieven, dat in Zeeland door de Provincie Zeeland en de Rabobank wordt gestimuleerd.

Wij stimuleren onze contacten om zich te noteren aan de MAEX Zeeland, waardoor hun initiatieven beter vindbaar zijn en ze gemakkelijker in aanmerking komen voor subsidies van particuliere fondsen.