Met de kracht van mensen SAMEN verder

Cliëntondersteuning

Procesbegeleiding Koploperproject Cliëntondersteuning Oosterschelderegio

Sonja Nossent en Ruth de Bruin zijn in de zomer van 2019 als procesbegeleiders betrokken bij het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning Oosterschelderegio’. 

Cliëntondersteuning biedt inwoners onafhankelijke informatie, advies en hulp in hun zoektocht naar passende zorg of ondersteuning. Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van voorzieningen. Cliëntondersteuners zijn dus ‘meedenkers’ voor inwoners met een hulpvraag.

In het Koploperproject hebben de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio, het samenwerkingsverband SWVO, aanbieders van cliëntondersteuning en ‘het veld’ met begeleiding van ZeelandBruist gewerkt aan vier uitdagingen: 

 • Versterken van de samenwerking tussen informele (vrijwillige) en formele (beroepsmatige) cliëntondersteuning.
 • Verbeteren van de vindbaarheid van cliëntondersteuning voor inwoners en verwijzers.
 • Borging van de onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning.
 • Inzet van ervaringsdeskundigen als cliëntondersteuners bij Beschermd Wonen / Maatschappelijke opvang (pilot).

Als ruimtehouder en procesbegeleider heeft ZeelandBruist de bodem (hosting space) verzorgd voor: 

 • de vraagstukken; 
 • het projectteam en andere betrokkenen;
 • hun avontuur van weten en niet-weten;
 • het vinden van richting en koers daarin en 
 • het duiden van zinvolle next-steps. 

We zijn met het projectteam aan een reis begonnen die we medio maart 2021 hebben afgerond. Het projectteam bestond uit twee medewerkers van SWVO en twee gemeentelijk beleidsmedewerkers. Gedurende de reis hebben we drie reflectiesessies gefaciliteerd rond de thema’s:

 • Doen we samen de goede dingen? (januari 2020).
 • (Hoe) kunnen we dit najaar koplopen, met doorlopende impact tot in 2021 en daarna? (juni 2020).
 • Welke beweging hebben we tot stand gebracht en waar zit het avontuur (nog)? (februari 2021).

Mede door de inzet van ZeelandBruist heeft het project veel concrete resultaten opgeleverd waarmee men in het veld verder kan werken. Zoals onder andere het online interactief platform ZeelandZorgtSamen, de communicatie-toolbox en de Meedenkgids. De producten zijn te vinden op https://zzs.1sociaaldomein.nl en op www.meedenkerszeeland.nl.

Het projectteam heeft het Koploperproject afgesloten met een verslag voor het bestuur en management van het samenwerkingsverband SWVO. ZeelandBruist heeft voor dat einddocument een eigen reflectie opgesteld, vanuit het perspectief van procesbegeleiding.