Met de kracht van mensen SAMEN verder

1 april Werkbijeenkomst Houdbare Zorg!


Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Hoe krijgen we straks de zorg en aandacht die we nodig hebben?

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”: de titel voor het nieuwe coalitieakkoord.

Laat dat nu precies zijn waar onze werkbijeenkomst op 26 november 2021 over ging! Helaas kon deze wegens de coronamaatregelen niet doorgaan.

Wij voegen er wel wat aan toe: Burgerkracht!

Vrijdag 1 april 2022, van 14.30 tot 17.30 uur

Aanmelden door hier te klikken

Voor wie: Bewonersinitiatieven en Adviesraden Sociaal Domein in Zeeland.

Locatie :  Streekmuseum de Meestoof, Bierensstraat 6, 4697 GE Sint-Annaland.

Graag nodigen we uw bewonersinitiatief of Adviesraad uit om inspiratie op te doen en ideeën te halen en te brengen. Hoe kunnen we zorg en welzijn beter organiseren en langer houdbaar maken? Samen kunnen we een visie ontwikkelen op de lang houdbare zorg in Zeeland.

Aanleiding

Nederland staat voor een gigantische opgave: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er is een tekort aan personeel in de zorg, de financiën zijn ontoereikend en de overbelasting van mantelzorgers neemt toe. Als er niets verandert, loopt de zorg vast. 
Tegelijkertijd zien we veel inspirerende bewonersinitiatieven op het brede terrein van zorg, wonen en welzijn, die de solidariteit en gemeenschapskracht versterken. Ook in Zeeland. Waar staan bewoners en hun initiatieven in het geheel?

Voorprogramma (desgewenst; dit extra vermelden bij aanmelding) 

13.30 uur      Een kennismaking met de werkwijze van Zorgcoöperatie AnnaZorgt.

Programma

14.30 uur   Inloop met koffie en thee.

14.55 uur  Opening door de dagvoorzitter

Warming up door drie sprekers.

15.00 Jacqueline van den Hil, Zeeuws Tweede Kamerlid namens de VVD.

15.10 uur     Wim van Hest, adviseur van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en bestuurslid Nederland Zorgt Voor Elkaar, over de urgentie om zorg anders te organiseren.

De vergrijzing en het zorginfarct zijn een probleem van de samenleving. De cijfers liegen er niet om. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningcoöperaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar zijn het niet de inwoners die als eerste op de trom horen te slaan? Het gaat om hun zorg, hun gezondheid in buurten en wijken. Waar zijn zij in dit verhaal? Een visie op zorg in de wijk.

15.30 uur     Behzad Rezaei, Sociaal gedragswetenschapper verbonden aan de TU Delft, over hoe je informele netwerken en buurten activeert.

De pandemie laat zich moeilijk (be)sturen. Het publieke vertrouwen in de politiek en de instituties zit in een diep dal. Er worden meer publieke gelden uitgegeven dan ervoor, die via diezelfde instituten de kwetsbare inwoners moeten bereiken. Wezenlijke vernieuwing is hard nodig! Het is essentieel dat communities van inwoners uit buurten en wijken hun acties coördineren en een centrale rol voor zich opeisen in deze noodzakelijke vernieuwingen. Maar hoe doe je dat?

15.50 uur      In dialooggroepen onder leiding van een gespreksleider

17.15 uur      Plenaire terugkoppeling van hoogtepunten.

Welke opbrengst van de middag kan ze meenemen naar de Tweede Kamer?

17.30 uur      Informele afsluiting met een drankje.

De presentaties zijn te volgen via zoom

Stuur deze uitnodiging vooral door naar anderen die een bijdrage kunnen leveren.

Graag tot ziens op 1 april!

De werkbijeenkomst wordt georganiseerd door: