Met de kracht van mensen SAMEN verder

Zeeland Bruist

Je wilt met je organisatie een draai maken naar een toekomst die goed is voor alle betrokkenen. Goed in de zin van: welbevinden van mensen en duurzaam met grondstoffen, omgeving en energie. De kracht om deze draai te maken, is er al: die zit in jou en in de betrokkenen, al is die misschien nog niet zo manifest. Maar hoe vind je de nieuwe vorm, die je met deze SAMEN creëert?

Dat vraagt ont-dekken, ont-wikkelen en naar boven laten komen wat je samen nog niet weet.
Dat vraagt vertrouwen en moed.

ZeelandBruist is een co-creërende partner die de vormgeving van deze toekomst ondersteunt. We werken aan maatschappelijke opgaven in en voor de samenleving en het maatschappelijk veld. We werken dus niet alleen voor organisaties, maar vaak voor een heel stakeholderveld: burgers, burgercollectieven, overheden, professionals en vrijwilligers.

Hoe doen we dat?

  • ZeelandBruist helpt om ruimte te scheppen in hoofden en harten van betrokkenen.  Die ruimte is nodig om nieuwe ideeën te laten opborrelen.ZeelandBruist ‘schrijft’ mee aan het ontstaan van het verhaal dat inspireert.
  • ZeelandBruist verleidt om het nieuwe toe te laten, om vanuit een nieuw paradigma te denken, organiseren en handelen.
  • ZeelandBruist vormt mee om zichtbaar te maken. Het is als boetseren van de sociale materie.

ZeelandBruist: met de kracht van mensen samen ruimte maken voor het nieuwe