Met de kracht van mensen SAMEN verder

ParticipatiePartner

Participatie ‘moet’. Omdat mensen samen tot betere beslissingen komen. En omdat het in wetten is voorgeschreven, bijvoorbeeld in de Omgevingswet. ZeelandBruist is uw ParticipatiePartner, om u te helpen met de essentie van participatie: het goede gesprek met elkaar voeren. Wij ontwerpen het participatieproces samen met u en met de betrokkenen bij uw project. We blijven niet hangen in strategie maar we scheppen zo concreet mogelijk de juiste voorwaarden voor uitvoering. We zetten het in de wereld, samen met u en de betrokkenen.

Voor wie?

Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, bewonersgroepen, gemeenten en andere overheidsinstanties, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en meer. Wij gaan uw participatie-avontuur graag samen met u aan.

Visie

We hebben elkaar nodig. Niet alleen voor grote maatschappelijke transities zoals klimaatadaptatie, energietransitie of betaalbare zorg. Ook bij relatief kleine projecten die impact hebben op de levens van een groep medemensen.

ZeelandBruist ziet participatie als een positieve ontwikkeling. Mensen willen op voet van gelijkheid meepraten over hun leefomgeving of over de zorg voor hun naasten. Wanneer u uitreikt naar belanghebbenden die geraakt worden door uw project, dan resoneert dat. 

De juiste voorwaarden scheppen

Participatie klinkt ‘gezellig’ maar is niet altijd leuk. Als ParticipatiePartner helpen wij u om de ander met een open houding tegemoet te treden. En om duidelijkheid te ontwikkelen over rollen, zeggenschap, afzender en proces. Daardoor wordt participatie ook in de spannende fases van een project of proces voor alle partijen een stuk leuker. De uitkomst van ons samenspel is niet vastomlijnd, maar zal meer opleveren dan u vooraf voor mogelijk hield. Betrokkenen dragen verbeteringen aan, waar u zelf niet aan had gedacht. En het draagvlak neemt toe. 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw participatie uitdaging.