Met de kracht van mensen SAMEN verder

Warmtenet Dauwendaele

De gemeente Middelburg is een pilot gestart om industriële restwarmte uit het Industriegebied Arnestein te gebruiken voor de verwarming van ongeveer 900 huizen in de wijk Dauwendaele. Dit is een technisch en financieel uitdagend project waarvoor het Rijk een zogenaamde PAW subsidie geeft (PAW: Programma Aardgasvrije Wijken). 

Een succesvolle pilot draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs, maar geeft de inwoners ook duurzame en interessant geprijsde warmte. Daarnaast is het de bedoeling dat de initiatiefnemers, projectpartners en anderen kunnen leren van de hier opgedane ervaringen.

ZeelandBruist heeft samenwerking gezocht met De Participatiestrateeg om het participatie- en communicatietraject vorm te geven samen met de gemeente Middelburg en de andere projectpartners Zeeuwind, Woongoed, NetVerder en Eastman/Synthomer. Dat traject moet mede leiden tot 70% huurders van corporatiewoningen en 80% huiseigenaren die ‘ja’ zeggen tegen het warmtenet. In het projectteam bewaakt ZeelandBruist dat het perspectief van de inwoners gelijke tred houdt met de technische aspecten van het project. 

We hebben goede hoop dat Dauwendaele hiermee een boost krijgt in het gasloos maken van een flink aantal huizen. Mocht het warmtenet om technische of financiële redenen uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan heeft de gemeente zich verbonden aan de opdracht dat de inwoners door dit traject dan wel meer kennis en besef van duurzaamheid en de noodzaak tot energiebesparing hebben gekregen. ZeelandBruist en de Participatiestrateeg spelen hier met communicatie een belangrijke rol in.