Met de kracht van mensen SAMEN verder

Welzijn, zorg en wonen

Nederland Zorgt Voor Elkaar verenigt en ondersteunt burgerinitiatieven die beogen om welzijn, zorg en wonen in de eigen buurt te organiseren, met elkaar en met organisaties uit de systeemwereld. NLZVE onderhoudt een landelijk netwerk door het organiseren van bijeenkomsten en een website met een Initiatievenkaart, waarop tot voor kort weinig initiatieven in Zeeland stonden. 

ZeelandBruist voert met NLZVE een project uit om Zeeuwse initiatieven in beeld te brengen, met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken op de Initiatievenkaart. Zeeuwse burgerinitiatieven kunnen zich, gesteund door de onderlinge verbinding, doorontwikkelen én een regionaal platform gaan vormen in het landelijke netwerk.

Tot oktober 2020 liep een landelijke inventarisatie. Hierover lees je meer op de volgende pagina >.