Met de kracht van mensen SAMEN verder

Zorgzame gemeenschappen

Hun bijdrage aan het welzijn en de zorg van inwoners is inmiddels onmisbaar geworden.

Nico Landsman van ZeelandBruist: “In Zeeland valt op dat de zichtbaarheid van de initiatieven met 63% wat lager is dan landelijk (76%) en dat relatief veel met woningbouwcorporaties wordt samengewerkt. Het aantrekken van vrijwilligers is overal een uitdaging (36%), maar in Zeeland heeft wel 54% moeite met het vinden van vrijwilligers.”

Jan Smelik, algemeen coördinator van NLZVE: “Veel bewonerscollectieven zijn afhankelijk van subsidies. Vaak kunnen ze voor het opstarten van activiteiten wel wat geld krijgen, maar daarna moeten ze hun eigen broek ophouden. We zien dat sommige initiatieven daar prima in slagen, bijvoorbeeld doordat ze een eigen pand hebben waarmee ze inkomsten genereren, maar andere initiatieven komen op enig moment toch in de problemen. En dat is jammer. Zeker omdat het tekort meestal maar een klein bedrag betreft, terwijl hun bijdrage aan het welzijn en de zorg van inwoners inmiddels onmisbaar is geworden.”

Lian Stouthard van Vilans snapt dat de roep om structurele financiering speelt. “Na 10 jaar ben je je pioniersfase echt wel voorbij en wil je je activiteiten in buurten en wijken duurzaam organiseren. Wat wel belangrijk is, is om je impact dan ook goed zichtbaar te maken. Gelukkig onderzoekt al 41% van de initiatieven of ze hun doelen bereikt. Dat kun je heel ingewikkeld maken, maar met een simpel en duidelijk verhaal over hoe jouw activiteiten leiden tot veranderingen voor de mensen in je gemeenschap kom je al een heel eind. Dat gaat je niet alleen helpen bij het verkrijgen van structurele financiering, maar ook bij het vinden van vrijwilligers. Een kwart van de initiatieven heeft moeite om vrijwilligers vast te houden. Bijna de helft heeft behoefte om zich te ontwikkelen in het binden en boeien van de doelgroep. Een goed verhaal over je impact helpt bij al deze zaken.”

ZeelandBruist inventariseerde met NLZVE bewonersinitiatieven in Zeeland en zette deze op de Initiatievenkaart.
NLZVE, het landelijk netwerk voor bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en wonen, inventariseerde met Vilans en Movisie de ‘beweging van zorgzame gemeenschappen’: zorgcoöperaties, burennetwerken, zorgzaam dorpen, dorpscoöperaties, stadsdorpen, noaberzorgpunten, bewonersinitiatieven, enz. Overal zijn actieve bewoners die pionieren voor een betere en zorgzamere leefomgeving. Die beweging is nu beter zichtbaar. Zie de regionale infographic met resultaten.