Met de kracht van mensen SAMEN verder

Participedia.net nu ook beschikbaar voor Nederland


Zoek je voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie? 

Ruim 1.900 casussen wereldwijd nu in het Nederlands binnen handbereik.

Participedia.net is een wereldwijde kennisbank met voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie. Een internationaal netwerk van onderzoekers, onderwijzers, praktijkmensen en beleidsmakers maakt gebruik van dit open-access crowdsourcing platform, vergelijkbaar met Wikipedia, om onderzoek en informatie over democratische initiatieven over de hele wereld te delen en te van te leren. Er zijn al ruim 1.900 casussen, 345 methoden en 800 organisaties beschreven met vaste gegevens en open teksten. 

“Welke soorten democratische innovaties werken het beste, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden?”

Om deze vragen te beantwoorden voor diverse doelgroepen is Participedia.net gebouwd. Zo kunnen mensen die betrokken zijn bij Burgerinitiatieven inspiratie halen uit de kennisbank. Binnen Onderwijs en Onderzoek worden casussen, methoden en organisaties vanuit verschillende plaatsen in de wereld vergeleken. Studenten leren zodoende met hun docenten over methoden voor publieke participatie en democratische innovatie en voegen casussen toe aan de kennisbank. Vanuit de overheid vinden ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten er interessante methoden voor de inrichting van hun eigen participatietrajecten. 

Het platform is in 2009 opgericht door Archon Fung van de Kennedy School of Government, Harvard University in de Verenigde Staten en Mark E. Warren van de Department of Political Science, University of British Columbia in Canada en wordt gefinancierd door de Canadese organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (vergelijkbaar met NWO). Op initiatief van ZeelandBruist en deTransitiemotor is Participedia bereid gevonden het Nederlands toe te voegen als achtste taal op het platform. Daarmee is de kennisbank eenvoudig toegankelijk voor mensen in Nederland en anderen die de Nederlandse taal beheersen.

In samenwerking met Wellbeing Economy Alliance Nederland wordt nu gewerkt aan het uitrollen van het platform in Nederland. Praktijkervaringen in Nederland kunnen vanaf nu door de direct betrokkenen in het Nederlands worden beschreven en gepubliceerd in Participedia.net. Hiermee ondersteunen we de transitie naar een welzijnseconomie (sociale rechtvaardigheid op een gezonde planeet).