Met de kracht van mensen SAMEN verder

Mobiliteit

ZeelandBruist heeft in 2019 samen met de Solidarity University en de HZ University of Applied Sciences (onder de noemer ‘Het Consortium’ en met een financiële bijdrage van de provincie Zeeland) meegewerkt aan de ontwikkeling van het mobiliteitsplatform ‘SD-Op-Weg’ op Schouwen-Duiveland. Er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden van diverse lokale mobiliteitsinitiatieven en andere stakeholders, waarvan de bevindingen zijn omgezet in ‘rijke plaatjes’ voor duiding, reflectie en bespreking. Ook zijn er werksessies opgezet en gefaciliteerd. Deze sessies hebben het proces ondersteund om duidelijkheid te krijgen over de plek en rol van verschillende entiteiten: de lokale initiatieven, het platform en een op te richten stichting. Deze activiteiten krijgen mogelijk een vervolg in 2020.