Met de kracht van mensen SAMEN verder

Het Nieuwe Samenspel

Het Nieuwe Samenspel is een serious game: een speelse werkwijze om handen en voeten te geven aan burger- en overheidsparticipatie, ofwel aan ‘doe-democratie’. Het spel richt zich op burgers, ambtenaren, bestuurders, professionals, ondernemers en anderen. Zij werken via Het Nieuwe Samenspel prettig, gemakkelijk en effectief samen aan een lokaal initiatief in de leefomgeving. In twee uur speeltijd ontwikkelen de betrokken partijen een gezamenlijk actiepad. Daarnaast versterken spelers hun samenspelvaardigheden.

Dromen samen waarmaken of beleidsdoelen realiseren

Buurtbewoners, actiegroepen, energiecoöperaties en dergelijke kunnen Het Nieuwe Samenspelspelen om hun dromen waar te maken. Bij vraagstukken als: we willen in onze wijk een moestuin met kas, terras en speelvoorziening. Of: we maken onze straat energieneutraal. Of: We onderhouden het groen in onze wijk zelf. 

Gemeenten kunnen het spel inzetten om hun beleidsdoelen samen met de inwoners te realiseren. Denk aan: leefbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, omgevingswet, zorg voor elkaar enzovoort. Bijvoorbeeld: hoe realiseren we samen met de inwoners een woongebouw met zorg voor elkaar? Of: Hoe blijft lokale mobiliteit beschikbaar en betaalbaar? 

* Subsidie van het A&O fonds Gemeenten kan beschikbaar zijn voor gemeenten die Het Nieuwe Samenspel willen inzetten. Het A&O fonds Gemeenten heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Samenspel en bevordert het gebruik.

Geleerde lessen in de online-omgeving

Het Nieuwe Samenspel ondersteunt een nieuw initiatief bij de start, maar ook onderweg en bij de afronding ervan. Naast het spel is er met de HZ University of Applied Sciences een online-omgeving ontwikkeld. Hierin zijn de opbrengsten van enkele speelsessies zichtbaar, evenals geleerde lessen uit de initiatieven. Zo leren we niet alleen in de initiatieven, maar ook breder in de samenleving én voor verdere ontwikkeling van het spel. 

De makers

Het Nieuwe Samenspel is in 2017-2018 ontwikkeld door de gemeente Terneuzen en Zeeland Bruist (collectief voor sociale innovatie in Zeeland), in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences en Luteijn Positioning & Design en vele andere meemakers. Proefsessies waren er onder andere in de gemeenten Borsele en Terneuzen. Het A&O fonds Gemeenten heeft financiële ondersteuning verleend.

Lees verder > Hoe verloopt Het Nieuwe Samenspel?