Met de kracht van mensen SAMEN verder

Wie zijn wij?

ZeelandBruist is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.).

Naast de leden beschikt ZeelandBruist over een kring van samenwerkingspartners, een flexibele schil die kan worden ingezet bij projecten waarbij ZeelandBruist de primaire contractpartner is voor opdrachtgevers. 
ZeelandBruist kan ook deelnemer zijn in projecten van anderen.
Na een periode van samen werken kunnen personen lid worden van de coöperatie.

De Coöperatie ZeelandBruist U.A. is opgericht op 26 maart 2019 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74398350.

Meer weten? Lees het Jaarverslag 2021 of volg de ontwikkeling in het Jaarverslag 2020. Meer over het ontstaan lees je in het Jaarverslag 2019. Neem contact op met een Bruizer!

Historie ZeelandBruist

Op donderdag 23 mei 2013 vindt in de HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland) ‘Sociale Innovatie in Zeeland uit de knop’ plaats. Het evenement is georganiseerd door de Special Interest Group Sociale Innovatie, in klein verband al sinds 2010 actief. Steeds meer bedrijven investeren in nieuwe manieren van organiseren, in anders omgaan met mensen, met als doel het beste uit medewerkers en anderen naar boven te halen. Sociale Innovatie krijgt een plaats naast de veel bekendere Technische Innovatie en Business Innovatie. Sonja Nossent is één van de organisatoren van dit evenement, dat kan rekenen op meer dan 100 bezoekers.

Er komt een vervolg waarin het gaat om brengen en halen: gelijkwaardige samenwerking tussen partijen om van elkaar te leren. Er ontstaan Leerkringen, zoals M6: Meer Mogelijk Maken Met Minder Management (voor bedrijven en organisaties) en Particip@sea, Leerkring Sociale Innovatie in het gemeenteveld (voor ambtenaren en burgercollectieven). Beide Leerkringen blijven gedurende 2 tot 3 jaar actief en goed bezocht.

Daarnaast ontstaat Zeeland Bruist! als groep zelfstandige professionals, die van elkaar leren door onderlinge presentaties en reflecties en door projecten met elkaar uit te voeren, in wisselende samenstelling. De HZ University of Applied Sciences was via deelnemers aangehaakt.

Op 29 september 2016 organiseert Zeeland Bruist! i.s.m. Tony van Acquoy van TSI Foundation een excursie naar de innovatieve RDM-werf in Rotterdam. Een bont gezelschap van mensen uit ondernemend, overheids- en bestuurlijk Zeeland gaat mee. 

In 2016 ontstaat in de Leerkring Particip@Sea het idee om een gereedschap te ontwikkelen dat burgers en gemeentemedewerkers ondersteunt bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie. De gemeente Terneuzen en Sonja Nossent stellen een projectplan op en vinden andere gemeenten en het A+O Fonds van de Nederlandse gemeenten bereid om mee te financieren. Als mede-ontwikkelaars worden Don Monfils en Nico Landsman ingeschakeld. In 2017 en 2018 wordt Het Nieuwe Samenspel ontwikkeld. De HZ University of Applied Sciences bouwt een online kennisbank voor de opslag van spelervaringen, die ook gebruikt wordt voor onderzoek van de ‘sociale theorie’ (een theorie t.b.v. ontwikkeling van duurzame, samenlerende gemeenschappen en maatschappij). In vier gemeenten wordt het spel bij wijze van proef en test gespeeld: Terneuzen, Middelburg, Goes en Borsele. In de laatste maanden stapt Ruth de Bruin in om de communicatie rond het spel te verzorgen. Op maandag 18 februari 2019 lanceren de ontwikkelaars en financiers de serious game in het gemeentehuis van Terneuzen.

De productie en de aanloop naar de lancering van het spel wierp vragen op als: ‘Wie is verantwoordelijk voor verkoop en doorontwikkeling van Het Nieuwe Samenspel?’ en ‘Wie gaan er als spelleider mee werken?’ Dat was de aanleiding Zeeland Bruist! om te vormen tot een formele rechtspersoon, nadat we daar al langer over in gesprek waren.