Met de kracht van mensen SAMEN verder

Jaarverslag 2021


Het doet ons genoegen u het Jaarverslag 2021 van ZeelandBruist aan te bieden. 

We waren actief voor energie(ke) gemeenten, voor de cliëntondersteuning in de zorg,  voor bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen, voor het warmtenet in Dauwendaele en voor nog meer. Voor én met: we werken liefst in opdracht (voor het brood op de plank), maar doen meestal meer dan gevraagd doordat we bevlogen zijn, ons hart volgen en samenwerken met de mensen om wie het gaat. We zien gerechtvaardigde behoeften waar we met onze expertise en ervaring wat aan kunnen doen. Zo sorteren we voor op de vraag naar ondersteuning bij het opzetten van burgerfora als nieuwe vorm van burgerparticipatie.