Met de kracht van mensen SAMEN verder

Bruisgesprek

In een gesprek van 1 tot 2 uren cirkelen we rond het vraagstuk waar de vraagsteller mee zit. We stellen ‘rake vragen’ over de situatie van de persoon, het team, de organisatie en het grotere geheel. Dit vult het veld van het ‘weten’. Vervolgens onderzoeken we het ‘niet-weten’ waardoor aanvullende, vaak diepere inzichten bovenkomen, die de vraagsteller meeneemt voor verdere reflectie én voor omzetting in concrete stappen.

Een Bruisgesprek werpt nieuw licht op een (oud) probleem en sterkt de inbrenger in het (blijven) bewandelen van een ander pad dat tot andere resultaten zal leiden. We voeren een Bruisgesprek met de vraaginbrenger en bij voorkeur met meerdere leden van ZeelandBruist, omdat dan een rijker beeld ontstaat. Van de zijde van de vraagsteller kunnen eventueel meerdere personen deelnemen.