Met de kracht van mensen SAMEN verder

Scharrelen rond participatie en co-creatie

Hoe ambtenaren en burgers samen verder kunnen

 • Een serie van drie workshops voor gemeenteambtenaren om vertrouwder en vaardiger te worden met burger- en overheidsparticipatie. Met oefeningen rond eigen praktijkcasussen vanuit drie ontwikkelperspectieven:
  • de ambtenaar zelf,
  • de organisatie en
  • de samenleving als geheel.
 • Met behulp van drie kernvragen:
  • Wat is er gaande?
  • Hoe ga je meebewegen?
  • Wat heb je mee-gemaakt?