Met de kracht van mensen SAMEN verder

Bruistraject

Na een intake trekken we een periode gezamenlijk op met de klant, we gaan echt co-creëren. We ontwerpen (samen) een creatief proces, zorgen voor bijeenkomsten in een veilige sfeer; we houden de ‘ruimte’, zodat de klant (eventueel samen met stakeholders) kan reflecteren en nieuwe paden kan verkennen. We mijden de stilte niet, want in de stilte liggen oplossingen besloten. We visualiseren wat naar boven komt. We ontdekken door te doen: door concrete acties te ondernemen, die we samen hebben ont-dekt. Er is een afwisseling tussen naar binnen verdiepen (in de persoon en de organisatie) en naar buiten versterken (de taken van de organisatie in de samenleving), afwisseling tussen in- en uitzoomen dus. Vanaf het begin is er een lonkend perspectief en een initiële koers met ‘first steps’, maar de ervaringen onderweg zijn steeds opnieuw ijkpunten voor de vervolgkoers en vervolgactviteiten. Bruistrajecten kunnen combinaties zijn van project-, proces- en programma-aanpakken.