Met de kracht van mensen SAMEN verder

Energietransitie

Nieuwdorp

De gemeente Borsele werkt via het RHEDCOOP-project actief met kernen aan ‘routekaarten’ in de richting van een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente. Ze zoekt daarbij naar vormen voor burger- en ondernemersparticipatie. In 2018 is Het Nieuwe Samenspel in de praktijk uitgeprobeerd voor de gemeente Borsele in een speelsessie met inwoners van Nieuwdorp. Op 25 maart 2019 is een vervolgbijeenkomst gefaciliteerd door ZeelandBruist. Van de resultaten is een visual gemaakt

Zeeuws Energie Akkoord

ZeelandBruist is sinds februari 2017 partner in het Zeeuws Energie Akkoord. Om preciezer te zijn: ZeelandBruist is lid van de ZEA-Stuurgroep – Bestaande woningvoorraad en als gevolg daarvan partner in de Regionale Energie Strategie (RES Zeeland). In 2019 heeft ZeelandBruist het initiatief genomen om met een aantal andere ZEA-partners een trajectplan te ontwikkelen voor ondersteuning van gemeenten bij de warmtetransitie in de Gebouwde Omgeving. De focus ligt hierbij vooral op de participatiekant van processen naar Transitievisies Warmte en daaruit volgende Wijkuitvoeringsplannen. 

Low Energy Movement

ZeelandBruist heeft samen met 4 andere partijen het initiatief genomen tot het starten van een Zeeuwse Energie Beweging (Low Energy Movement), van onderop uit de samenleving. In 2019 zijn twee workshops gehouden met elk 20 – 25 enthousiaste deelnemers, die met name door ZeelandBruist zijn gefaciliteerd. Deze beweging wordt in 2020 voortgezet. Het is een activiteit die valt binnen het Zeeuws Energie Akkoord.