Met de kracht van mensen SAMEN verder

Duurzame Doorbraak


September 2021 is de Maand van de Duurzame Doorbraak. Tal van burgers, bedrijven en organisaties bundelen hun krachten. Te beginnen op Duurzame Dinsdag 7 september met de Duurzame Troonrede en de uitreiking van lintjes en prijzen.

De komende weken laten deze organisaties op evenementen zien hoe de overgang naar een duurzame, inclusieve, gezonde en veilige samenleving zichtbaar wordt gemaakt en verder wordt versneld. De oplossingen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken bestaan al en worden breed gedragen, zo zal deze estafette van evenementen aantonen. De initiatiefnemers zijn vastbesloten om samen door te pakken.

ZeelandBruist werkt in de volgende evenementen:
8 sept: Online Excursie: Energieneutrale dorpen: inwoners nemen het initiatief – Voor gemeenten en inwonercollectieven in Zeeland.
14 okt: Online Sessie: Inwonerparticipatie in de warmtetransitie: inzet van offline tools en aanpakken – Voor gemeenten en inwonercollectieven in Zeeland.

ZeelandBruist bevordert dat in tenminste 3 van de 13 gemeenteraden in Zeeland in 2022 is gesproken over een lokaal burgerberaad klimaat/energie.