Met de kracht van mensen SAMEN verder

Reimerswork stap verder met Het Nieuwe Samenspel


“Het spelen van Het Nieuwe Samenspel geeft een moment van reflectie, overzicht, versterking van de betrokkenheid op de doelstelling van ReimersWork en op elkaar. De bereidheid om te doen wat nodig is, neemt toe.”

In Reimerswork werken werkgevers, zorg, GR De Bevelanden en de gemeente Reimerswaal samen met het doel om mensen met een uitkering te helpen aan een betaalde baan, vrijwilligerswerk en/of zinvolle dagbesteding, zodat iedereen in de gemeente naar vermogen optimaal participeert in de samenleving.

“Het vertrouwen in elkaar groeit, de behoefte aan controle vermindert.” “De speelsessie was zinvol voor de doorstart van ReimersWork, omdat het enerzijds ambities en werkwijzen herijkt en het anderzijds bestaande inzichten en werkwijzen bevestigt.”

Tijdens de speelsessie was een interessante ‘beweging’ waarneembaar: in de eerste fase was de denk- en doe-beweging meer gericht op ‘groter en meer’ (divergentie), in de tweede fase kwam er meer denk- en doe-beweging gericht op ‘klein beginnen, praktisch invullen, écht naast de kandidaten gaan staan en maatwerk bieden’ (convergentie). Ofwel: niet iedereen hoeft naar betaald werk geleid te worden; het gaat om ondersteuning bieden bij drempels nemen, stappen maken in het leven, zodat mensen in hun leven ‘op hun maat’ vooruit komen.