Met de kracht van mensen SAMEN verder

Zorgzame gemeenschappen


ZeelandBruist werkte in 2020 met NLZVE aan de inventarisatie van bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen. Ze worden zichtbaar gemaakt op de landelijke Initiatievenkaart. Er is een enquête waardoor de initiatieven beter in beeld worden gebracht. En er is de intentie om regionale ontmoetingen te organiseren. Lees verder >