Met de kracht van mensen SAMEN verder


Het gaat nog steeds niet goed met het leven in de Deltawateren, op de schorren en oevers. Sinds het einde van de 20e eeuw hebben industrieën veel gedaan om vervuiling te verminderen, wat de waterkwaliteit heeft verbeterd. Toch is er Read more…


ZeelandBruist ondersteunt het verbeteren van de omgang tussen mens en natuur. Daartoe verleent ze medewerking aan een initiatief voor de Deltawateren onder bovenstaande titel. Voor de start daarvan is een workshop georganiseerd op woensdag 1 november van 16.30 tot 17.00 Read more…


Het Jaarverslag 2022 is beschikbaar op deze website.


ZeelandBruist werkt in 2023 met de ZMf aan het werven en begeleiden van Buurtbegeleiders Samen Verduurzamen. Lees meer >


Het Traject Energieke Gemeenten is ook in het land niet onopgemerkt gebleven. Tijdens een inspiratiesessie op 6 april 2022 konden we in het midden van het land uitleg geven over het proces en de producten. De reacties waren waarderend en Read more…


Het doet ons genoegen u het Jaarverslag 2021 van ZeelandBruist aan te bieden.  We waren actief voor energie(ke) gemeenten, voor de cliëntondersteuning in de zorg,  voor bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen, voor het warmtenet in Dauwendaele en voor nog meer. Read more…


Op donderdag 21 april vindt een werkbezoek plaats aan twee Brabantse bewonersinitiatieven. Het betreft de Coöperatieve Vereniging “Tot uw dienst” in Lieshout, zij hebben zelf zorgprofessionals in dienst, en de Dorpscoöperatie “Lierop Leeft” in Lierop. Zij hebben een eigen dorpsondersteuner. Twee zeer Read more…


Zoek je voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie?  Ruim 1.900 casussen wereldwijd nu in het Nederlands binnen handbereik. Participedia.net is een wereldwijde kennisbank met voorbeelden van publieke participatie en democratische innovatie. Een internationaal netwerk van onderzoekers, onderwijzers, praktijkmensen en Read more…


Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst Hoe krijgen we straks de zorg en aandacht die we nodig hebben? “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”: de titel voor het nieuwe coalitieakkoord. Laat dat nu precies zijn waar onze werkbijeenkomst op 26 Read more…


September 2021 is de Maand van de Duurzame Doorbraak. Tal van burgers, bedrijven en organisaties bundelen hun krachten. Te beginnen op Duurzame Dinsdag 7 september met de Duurzame Troonrede en de uitreiking van lintjes en prijzen. De komende weken laten Read more…